nagrzewnica master z odprowadzeniem spalin

Olej opałowy - definicja

nagrzewnica master z odprowadzeniem spalin
Mazut, ciężki olej opałowy ? oleista ciecz będąca pozostałością po destylacji niskogatunkowej ropy naftowej w warunkach atmosferycznych (ciśnienie normalne), w temperaturze od 250 do 350 °C.
Składa się z węglowodorów wysokocząsteczkowych. gęs.