przeglądy nagrzewnic

Do rozprowadzania ciepła wykorzystuje się wodę

przeglądy nagrzewnic
We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody.
Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy – jest to dystrybuc.

Widok do druku:

przeglądy nagrzewnic